Prisliste

Nye priser fra 27.02.2018

Biologisk medisin- funksjonell medisinsk konsultasjon

Priser

1.konsultasjon Skype/mail ca 50min

Kr. 850.-              

Deretter E-post/Skype konsultasjon pr. 25 min            

Kr. 650.-

Biologisk Terrengmedisinsk analyse

Kr. 650.-

Enkelt Prøvesvar/program/diett

Kr. 650.-  pr dok   

Utvidet (tilleggs) program

Kr. 850.-

Barn under 12 år 1. konsultasjon

Kr. 650.-

Barn under 12 år epost konsultasjon pr 25 min

Kr. 450.-

Rekvirering av prøver

Kr.  50.-
          

                        
                  

Spørsmål pr tlf/sms/e-post – korte svar, 2- 3 linjer som ikke krever ytterligere undersøkelser og lignende, hverdager. 

Helger = dobbel pris

Kr. 250.-                

Spørsmål pr tlf/sms/e-post – lengre svar, konsultasjoner i fbm labsvar etc, hverdager.

Helger = dobbel pris

Kr. 500 - 800.- 

      

                  

Prøver som IgG matintoleranse-tester, fæces analyser (som parasitter og microflora), borreliose- og urinpeptidprøver se www.lab1.no              

Viser til laboratoriets egne priser.

 

Eks 1: Førstekonsultasjon med varighet 50min kr 850.-, BTM analyse – kr 650.- totalt kr 1500 for første konsultasjon.

Eks 2: Førstekonsultasjon skype/epost, 50min kr 850.-, Program (kur) kr 650 - (kr 650 per dok, program, diett, prøvesvar etc), totalt kr 1500 for konsultasjon inkl program.

Eks 3. Senere konsultasjon vil for eksempel kunne bestå av selve konsultasjonen - 25min- kr 650.- rekvirering av prøver kr 50.- Totalt kr 700

Eks 4. 25 min Konsultasjon kr 650.- prøvesvar mat intoleranse test kr 650, tilskuddsprogram kr 650.- diett kr 650 = Totalt kr 2600.-

Eks 5. 50 min konsultasjon kr 850, nytt program kr 650.- totalt kr 1500

Ovenstående er kun eksempler. Individuelle variasjoner må påregnes.


Skype adresse: line.bernhard

Epost: bioline@online.no


Endring eller avbestilling av timeavtale må det skje senest innen et døgn - 24 timer - arbeidsdagen i forveien, ellers må timen betales i sin helhet av pasienten selv.

Sist oppdatert 27.02.2018