Generell informasjon
Spørsmål og Svar

Her vil du finne svar på spørsmål som ofte blir stilt, og som det er naturlig å spørre seg før man kommer til en behandling.Hvordan foregår en konsultasjon?

En førstegangskonsultasjon er omfattende og grundig. Den varer omtrent i 1 1/2 - 2 timer hvor ditt helseproblem tas opp. 

Du vil få kartlagt og analysert din helse og få relevant behandling i henhold til din tilstand.


Du kan selvsagt velge om kun ønsker akupunkturbehandling eller om du ønsker en kombinasjon med biologisk medisin. Er du i tvil om hva du ønsker, eller hva som er nødvendig er det bare å ta det opp når du tar kontakt.

 

Disse behandlingsformene har noe lik tilnærming, og vil med fordel kunne kombineres. 


Diagnostiseringssystemet som benyttes er sammensatt av et intervju med Tradisjonell Kinesisk Medisinsk (TKM) metode og biologiskmedisinske prøver. Dette sier til sammen noe om din kvalitative biokjemiske tilstand ogTKM-relaterte diagnose.

På første konsultasjon vil det derfor bli stilt en del spørsmål rundt ditt aktuelle problem og din generelle helse.
Vi ser på spesielt på de symptomene du har nå og tidligere har hatt, symptomenes lokalisasjon, karakter, intensitet og varighet. Kosthold og livsstilsvaner er også viktig.
Tenk litt gjennom dette i forkant og ta evt noen notater med deg. Har du prøvesvar eller rapporter rundt det aktuelle problemet er det fint om du tar det med.


Ved biologisk medisinsk konsultasjon 
tas biologiskmedisinske prøver av enten blod (LBA - Live Blood Analysis) eller ”flow analysis” av urin og spytt i tillegg til blodtrykk, puls og pustefrekvens (BTM - analyse - Biologisk Terrengmedisinsk analyse). Satt i sammenheng oppnås et oversiktlig bilde av din biokjemi. Behandlingen består av et diagnostiseringssystem som sier noe om din kvalitative biokjemiske tilstand. Dersom det er nødvendig vil vi kunne ta Matintoleransetester (IgG/IgA), Urinpeptider og for eksempel undersøke om det finnes parasitter, uønskede bakterier i blod eller avføring (Lab1 sine tester; herunder bla ELISA test for matintoleranser). Det tilbys også hårmineralanalyse (kr 1050.-) dersom det må til for ytterligere å kartlegge dine helseproblemer og hva som skal til for å rette opp ubalansene.

Det kan også vurderes og tas en såkalt Polysan test og/eller en blodanalyse (live-blood analysis (mørkefeltsanalayse av blodet)). 

Metodene – mørkefeltsmikroskopi (LBA) og BTM analyse - kan ikke benyttes til å diagnostisere eller kurere sykdom. Kroppen skal til enhver tid være i balanse. Den skal være balansert i forhold til vann, mineraler, aminosyrer, korrekt pH, saltmengde med mer.

For å oppnå denne balansen i et system i ubalanse kan kun naturlige remedier benyttes. Kjemiske midler vil stort sett forsterke en ubalanse.

Før BTM analyser tas er det visse forberedelser som må gjøres: Du skal spise to timer før du har time men unngå kaffe og svart te. Unngå mat og drikke, tyggegummi, røyking etc de to siste timene før du kommer. Ikke ta noen kosttilskudd eller drikk alkohol det siste døgnet (24 timer) før du kommer .

Når du kommer til meg tar vi urinprøve, spyttprøve, blodtrykk og puls. Du skal ikke ta med morgenurin!

Det tas i tillegg pulsdiagnose hvor jeg kjenner på pulsens hastighet, kvalitet, rytme og styrke i henhold til Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM). I tillegg ser jeg på tungens størrelse, form, farge og belegg.

Det blir ut fra dette gjort en vurdering for om hva du har behov for av tilskudd av orthomolekylær medisin som urter, vitaminer, mineraler, fettsyrer i tillegg til immunterapeutiske midler (Sanum midler),


Det vil så utarbeides en kur spesielt tilpasset deg og ditt helseproblem med informasjon og råd om mat du bør holde deg unna og hva du kan spise i stedet.

Du får også akupunkturbehandling første gangen.

Du kan bestille time ved å ringe 90 14 03 96 eller sende en epost til

bioline@online.no
Akupunktur

Hva er Akupunktur
Akupunktur er en behandlingsform der man kan benytte både akupunkturnåler, kopping og moxa for å rette opp ubalanser i kroppen. Nålene settes i helt spesifikke punkter som påvirker kroppens evne til å helbrede seg selv.

Gjør akupunktur vondt?
Vi benytter svært tynne nåler og de settes slik at de fleste ikke opplever smerte ved innstikket.

Enkelte ganger vil en spesiell nålefølelse oppleves, men det oppleves forskjellig fra person til person.

Hvor lenge har man nålene i?
Man ligger oftest med nålene 20- 45 minutter avhengig av tilstanden som behandles. Avhengig av metoden som benyttes kan man ha nålene i ytterligere 45 minutter. Behandlingen og reaksjonen på behandlingen oppleves ulikt for den enkelte person.

Hvor mange behandlinger trenger man?
Antall behandlinger avhenger av hvilken lidelse man har. Akutte ting tar ofte kort tid å behandle (3 - 6 ganger), mens mer kroniske tilstander og lidelser man har hatt en tid tar naturlig nok lengre tid å behandle (10 ganger eller fler).

I noen tilfeller kan det være ønskelig med behandling flere ganger i uken, i andre tilfeller er det tilstrekkelig med behandling en gang i uken eller 2. hver uke.

Ved vedlikeholdsbehandling for å unngå at en lidelse kommer raskt tilbake eller for å styrke immunforsvaret er det formålstjenlig å få behandling 1 gang i måneden eller hver 6. uke en tid, for så å få behandling 2. hver måned.

Hva kan behandles?
WHO har en egen liste for indikasjoner på hva akupunktur kan avhjelpe.
Tilstandene det vises til er basert på klinisk forskning, men forskningen kan variere i kvalitet og troverdighet.

Dersom du søker forskning på en spesifikk lidelse kan du søke i http://www.sciencedirect.com/ eller på http://www.pubmed.com/ med engelske søkeord. I http://www.helsebiblioteket.no/ eller på sidene til http://www.nifab.no/ og http://www.forskning.no/ vil du også finne artikler på norsk.

Noen av de lidelsene WHO har i sin liste er følgende:
Smertetilstander: eks hodepine, migrene, kroniske og akutte muskel- og skjelettsmerter, ryggsmerter, smerter i ankler, håndledd, armer, ben, hofter, postoperative smerter og smerter i fingre og tær.

Luftveisproblemer, fordøyelsesproblemer, tilstander i urinveier og genitalia, underlivsproblemer med gynekologiske forstyrrelser, Hjerte- kar lidelser, nevrologiske plager, avhengighetsplager og lettere psykiatriske tilstander og lidelser i sanseorganene.Hva er Biopati og biologisk medisin?

Det er en naturmedisinsk helsesjekk og behandling som benyttes til å styrke og rense kroppen ved en rekke akutte og kroniske plager. Intervju og vurdering av intoleranser og preparatbehov. Skriftlig kur/program for minimum seks uker med tilpassede preparater og kostveiledning tilpasset den enkeltes behov.

 

Underliggende årsaker til sykdom; plager; stress og mangel på energi kartlegges. Kroppens egne helbredende krefter settes i gang ved hjelp av individuelt tilpasset behandling som kombineres av de ovennevnte teknikker.Hva slags behandling kan jeg få?

  • Akupunktur
  • Urteterapi
  • Vitmain- og mineralterapi
  • Homøopati
  • Isopati/Immunterapi
  • Bachs blomstermedisin
  • Fotsone
  • Kostholdsveiledning
  • Livsstilsveiledning


Blir man dårlig av behandlingen?
Mange opplever å ha blitt dårlig av en naturterapeutisk kur, av homeopatiske midler og av alternativ behandling generelt. Det kan av og til hende at man opplever at kroppens avgiftningsorganer ikke klarer å utskille avfallsstoffene så raskt som man antar. Da kan man oppleve det vi kaller for "die-off" reaksjoner eller Herxheimer - (også kalt herx). En av grunnene til det kan være at avfallsstoffene fra døde bakterier for eksempel, er mer giftig for kroppen en bakteriene i seg selv. Så når man begynner en behandling som har som mål å ta knekken på bakterier og sopp må dette tas hensyn til.

Jeg er da av den oppfatning at man må justere behandlingen slik at man ikke får en slik reaksjon. Det må alltid være samsvar mellom den behandlingen man gir, styrken, typen og mengden behandling - og kroppens regulasjonskapasitet. Avgiftningsorganene må tas godt vare på under slik behandling.

Toleransegrensene er svært individuelle, justeringer må til underveis og et mål på veien er selvsagt at  man skal bli bedre og ha en bedre hverdag!