Kontakt info

Akupunktørene As, Erteløkka 1 i Asker:

John Erling Håndstad
telefon 926 85 015
epost:
jehaan@online.no
www.akupunktorene.com


Line Bernhard
telefon: +47901 40 396
e-post:
bioline@online.no

Litt nostalgi: Teie Helsesenter, Nøtterøy, hvor klinikken har holdt hus siden 2005