Ulike terapiformer
Akupunktur og biologisk medisin

Akupunktur
Akupunktur er en urgammel kinesisk behandlingsmåte hvor man gjennom energibaner (meridianer) i kroppen søker å bringe kroppen i balanse ved hjelp av nåler. Moderne forskning viser at akupunktur er en behandlingsform med svært få bivirkninger.

Det finnes flere dokumenterte effekter av akupunktur:
smertestilling
psykisk effekt
muskelavslappende
immunstyrkende

Se forøvring under "spørsmål og svar" her på sidene for mer informasjon om akupunkturbehandling.

Biologisk Medisin
Dette er et begrep som innbefatter flere ulike tilnærmingsformer til kroppens eget helbredspotensiale. I enkelte tilfeller kalles det biologisk terrengmedisin ettersom man vektlegger kroppens - da særlig tarmens -terreng og miljø. Tarmens bakterieflora er ekstremt viktig for en god helse. For å rette opp i ubalanser i kroppen brukes oftest et system som kalles 4 R:

Remove - fjerne

Replace – erstatte

Repopulate – gjenskape

Repair – reparere

Man fjerner irritanter, erstatter mangler, gjenskaper miljøet og reparerer det som må repareres.
Til dette kan man benytte blant annet nedenstående terapiformer:

Kostterapi

En diett, som er tilpasset pasientens reelle og helt spesielle behov. Selv om du får kostholdsråd ved førstegangskonsultasjonen er det ikke slik at du for alltid må ha et tilsvarende kosthold. Selv med matintoleranser vil man kunne bli bedre, og man vil etterhvert kunne spise den maten som man tidligere reagerte negativt på.

Vitamin- og mineralterapi

Vitaminer og mineraler i store, men vel avbalanserte doser, som øker kroppens regulasjons- funksjonsevne samt oppveier mangeltilstander. Utligning av mineralmangler med tilskudd av organiske mineralsalter, som øker evnen til helbredelse.

Urtemedisin

Utrensing av gift- og avfallsstoffer samt regulasjon av organfunksjoner ved hjelp av urtemedisin. Dette gjøres både med fytoterapeutisk og Tradisjonell Kinesisk Medisinsk tankegang.


Immunterapi

Forøkelse av immunkapasiteten, slik at kroppen blir i stand til å bekjempe infeksjoner, betennelser og forgiftninger samt gjenoppbygging av den naturlige hud- og slimhinneflora, f.eks. tarmfloraen. Her anvendes fortrinnsvis homøopatiske preparater av mikroorganismer samt tilskudd av levende bakterier, f.eks. melkesyrebakterier. Dessuten urter med innvirkning på dysbioser og til generell påvirkning av immunforsvaret.

Når du tar ekstra godt vare på deg selv, har alle utbytte av det. Gi deg selv en avslappende behandling i dag, som for eksempel en akupunktur-behandling med dempet, rolig musikk til.
Ny bok: Alt du trenger å vite om flåttoverførte sykdommer

Flått kan overføre smitte av borreliabakterien og flere andre mikroorganismer som kan gi alvorlig sykdom. Oftest går det bra etter et flåttbitt, og helsevesenets standardbehandling hindrer normalt at det utvikler seg en infeksjon. Dessverre gjelder ikke det for alle som blir smittet, og ikke alle som blir det, får en tilfredsstillende behandling. Flåttoverførte sykdommer kan være svært alvorlige, og derfor er det absolutt nødvendig at de blir tatt på alvor. Forskning og erfaring indikerer dessuten at det kan være vanskelig å bli kvitt en langvarig borreliainfeksjon.

Boka Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer gir en kort, historisk oversikt over oppdagelsen av borreliose, omtaler hvordan smitten overføres til mennesket,hvordan sykdommen utvikles og hvilke symptomer den kan gi på kort og lang sikt. Forskning tyder på at borreliose på lengre sikt kan føre til blant annet Alzheimers sykdom, ME (kronisk utmattelsessyndrom), multippel sklerose og psykiske lidelser. En sentral del av boka forklarer hvordan sykdommen best kan diagnostiseres og behandles. Den redegjør for de behandlingstilbudene som gis av helsevesenet og diskuterer også ulike tilnærminger fra leger og terapeuter som har en mer helhetlig behandlingsfilosofi. (Her finner du blant annet en presentasjon av min (Line Bernhards) tilnærming til slik problematikk). Det er forfatterens håp at boka kanskje kan hjelpe en rekke kroniske syke mennesker til et bedre liv.

Forfatter: Iver Mysterud – biolog, dr.philos., fagredaktør Helsemagasinet VOF

Utgiver: Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), Jar/Bærum

Pris: kr 295

Bestilles fra DBPartner:

vof@dbpartner.no, telefon 64 00 70 35

Utdrag fra boken
Utdrag fra kapittel 22 - "Behandling med biopati og akupunktur" i boken: Biopat og akupunktør Line Bernhard har god erfaring i å hjelpe personer med kronisk borreliose gjennom bruk av hehetlig naturmedisin. "Det er en grunn til at så mange borrelioserammede forsøker alternative behandlinger. Det er ikke fordi de har gått fra vettet, mangler utdannelse, er for hysteriske, dumme eller godtroende. Det fordi de er syke, de vet at de er syke og fordi konvensjonell medisinsk behandling ikke har fungert for dem". Stephen Harrod Buhner, urtespesialist (2005)....
Forfatter dr. Philos biologi, Iver Mysterud